தேசிய செய்திகள்

PSLV ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது

ஸ்ரீஹரி கோட்டாவில் இருந்து 5 இங்கிலாந்து செயற்கைக் கோள்களுடன் கடன் இன்று வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. 320 டன் இன்று வெள்ளிகிழமை வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது.

இதில் செலுத்தப்பட்ட செயற்கைக் கோள் உதவியுடன் உலகில் உள்ள எந்த ஒரு பகுதியையும் போட்டோ எடுக்கலாம்.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close