உள்ளூர் செய்திகள்

அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு நிலுவை ஊதியத்தை வழங்கவேண்டும், பெற்றோர் சங்கம் கோரிக்கை

அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு 4 மாத நிலுவை ஊதியத்தை வழங்கவேண்டும் என்று பெற்றோர் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. Read More

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker