உள்ளூர் செய்திகள்

கூட்டுறவு வங்கி பணியாளர்களுக்கு தொழில்நுட்ப பயிற்சி அவசியம், கவர்னர் கிரண்பெடி கருத்து

கூட்டுறவு வங்கி பணியாளர்களுக்கு தொழில்நுட்ப பயிற்சி அவசியம் என்று கவர்னர் கிரண்பெடி கூறியுள்ளார். Read More

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker